De Wet arbeidsmarkt in balans, zo zit het!

De huidige wet 'Wet werk en zekerheid (WWZ)' die sinds 1 januari 2015 van kracht is, heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de WWZ gerepareerd. Zo worden onderdelen uit de regeling voor de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie opnieuw aangepast.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt wijzigingen aan in de regels voor flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel premieheffing voor de Werkeloosheidswet (WW). Het doel hiervan is het herstellen van de balans tussen flexibele en vaste contracten op de arbeidsmarkt. De wet moet eraan bijdragen dat werkgevers flexibel werk inzetten als de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Eveneens moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast contract aan te bieden.

Wat betekent dit voor u?
De WAB zal (m.u.v. het pensioen betreffende payrollmedewerkers) op 1 januari 2020 in werking treden. Om u als opdrachtgever tijdig te informeren, hebben we de belangrijkste maatregelen voor u in een document gezet (zie PDF hieronder). Daarnaast nemen wij binnenkort contact met u op al uw vragen te beantwoorden.

PDF: De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)Publicatiedatum: 1 oktober 2019