GEDRAGSCODE: MELDINGS- EN KLOKKENLUIDERSREGELING

Worktrans Uitzendgroep* wil een betrouwbare organisatie zijn en blijven. Dat volgt ook uit onze Meldings- en Klokkenluidersregeling. Desondanks kunnen zich zakelijke misstanden of incidenten voordoen.

De Meldings- en Klokkenluidersregeling heeft tot doel om (vermoedens van) zakelijke misstanden of incidenten veilig binnen de organisatie van Worktrans Uitzendgroep aan de orde te kunnen stellen en op adequate wijze te behandelen, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen. Op deze manier kan deze regeling bijdragen aan de bestaande praktijk om ethisch handelen te bevorderen, kwaliteit te verbeteren en misstanden of incidenten te voorkomen en tegen te gaan.

De regeling geldt voor medewerkers van Worktrans Uitzendgroep, maar ook voor een derde die door zijn of haar werkzaamheden in aanraking is gekomen met de organisatie en een vermoeden hebben van een overtreding binnen de organisatie van de werkgever. De melding kan bij een leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon gedaan worden.

Download hier de:
Meldregeling voor een vermoeden van misstanden, onregelmatigheden en integriteitsschendingen

 

* Worktrans Uitzendgroep is de holding van Worktrans UitzendbureauWorkbus UitzendbureauWork Academie, WorkTaxi en Worktrans Bemiddeling.