Cover

Wat uitzenden in transport en logistiek voor jouw bedrijf kan betekenen

"Uitzendkrachten zijn duur en ik krijg de verkeerde mensen". Dit zijn de twee veelgehoorde kritieken over uitzendbureaus. Maar een uitzendbureau hoeft niet per se duur te zijn. Sterker nog: het kan u zelfs geld besparen, wanneer het bureau zich goed profileert op de markt. En als u zaken doet met een gespecialiseerd bureau dat werkt met flexpools en kennis heeft van uw branche, dan is een goede match veel sneller gemaakt.

Loondienst vs kosten per gewerkt uur

Er zijn diverse onderzoeken verricht naar ‘flexibele arbeid’. De ene studie zegt dat een inlener (een bedrijf dat gebruik maakt van flexibel personeel) per definitie duurder uit is, een andere studie weerspreekt dat. Het is belangrijk om de loonkosten bij een werknemer in loondienst te vergelijken met de werkelijk gewerkte uren van een uitzendkracht. Immers, bij personeel in loondienst betaalt de werkgever ook voor niet-gewerkte uren, zoals feestdagen, ziekte, scholing, etc. Bij uitzenden betaalt de werkgever alleen de werkelijk gewerkte uren. Het uurtarief is voor de werkgever bepalend, want daarin zijn de extra kosten al berekend.

De voordelen van het inzetten van uitzendbureaus:
  • de werkgever betaalt alleen de werkelijk gewerkte uren
  • de werkgever heeft geen loondoorbetalingsverplichting
  • de werkgever heeft geen extra kosten bij ziekte
  • zieke werknemers kunnen snel worden vervangen, de werkgever heeft geen administratieve lasten t.a.v. werving, selectie, verloning, afdrachten, etc.
  • de werkgever kan personeel flexibel inzetten, afhankelijk van de vraag
  • voldoet een uitzendkracht niet, dan kan er snel vervanging worden ingezet
  • de werkgever kan een beroep doen op vakmensen in een gespecialiseerde flexpool
  • de werkgever kan alle personeelszaken uitbesteden en zich richten op zijn kernactiviteit

Neem contact met ons op
Om te ervaren hoe het is om te werken met ons uitzendbureau en onze vakmensen, nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken en/of een berekening te laten maken. Als u uw chauffeurs inleent, bent u via ons verzekerd van chauffeurs die in het bezit zijn van de vereiste kwalificaties en de eisen die u stelt aan een chauffeur. 

Checklist: werken met een uitzendbureau

Waar moet u als werkgever rekening mee houden als u samenwerkt met een uitzendbureau? De Inspectie SZW heeft een checklist opgesteld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. Hiermee kunt u beoordelen of er op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten gewerkt wordt. Het gaat onder andere om juiste registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel, het gebruik van een g-rekening en het lid zijn van een brancheorganisatie (zoals NBBU).