Cover

De specialist in ZZP-bemiddeling voor transport

Als jij zzp'er bent, mag je jezelf verhuren aan een transportbedrijf, maar dan moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden. 

  1. Je hebt een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg
  2. Je bent in het bezit van een eigen vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden d.m.v. een eigendomsbewijs, een lease-of huurovereenkomst.
  3. Het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de zzp’er.
  4. Je hebt een geldige VAR-wuo verklaring (VAR = verklaring arbeidsrelatie, wuo = winst uit onderneming). Alleen een VAR-wuo geeft de opdrachtgever een vrijwaring voor naheffing, dit in tegenstelling tot een VAR-loon of VAR-row.
Daarnaast wordt er gekeken naar het aantal opdrachtgevers, de ritten en wie de voertuigen ter beschikking stelt en op welke wijze de voertuigen ter beschikking zijn gesteld (dus geen bruikleenovereenkomst).