Hillegom
CE
Fulltime
€ 12,97 - € 16,41 per uur

Chcia?(a)by? przyjecha?, zamieszka? i pracowa? w Niderlandach? Masz prawo jazdy kat. C+E i kod 95? W takim razie czytaj dalej!

Solliciteer direct

Wat ga je doen?

Agencja poszukuje zazwyczaj kierowców kat. C+E. Worktrans to agencja pracy dzia?aj?ca w bran?y transportowej. Szukasz pracy jako kierowca mi?dzynarodowy lub krajowy na terenie Niderlandów? Zapraszamy do skontaktowania si? z nami, aby omówi? wszystkie mo?liwo?ci. Okre?limy Twoje potrzeby i znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego pracodawc?. Nie masz w Niderlandach w?asnego miejsca zamieszkania? To ?aden problem! Worktrans jest w posiadaniu wielu domów, w których nasi kierowcy mog? zamieszka? za rozs?dn? op?at?.

Interesuj? Ci? takie mo?liwo?ci? W takim razie odpowiedz bezpo?rednio na ofert?!

Wat kun je van ons verwachten?

Oferujemy:

  • W zale?no?ci od Twojego do?wiadczenia i obowi?zuj?cego u klienta uk?adu zbiorowego pracy (CAO) otrzymasz stawk? godzinow? brutto w wysoko?ci od 12,97 do 16,41 euro, nie wliczaj?c dodatków
  • Przyjemn? atmosfera pracy i bardzo dobrych klientów
  • Wynagrodzenie p?atne co tydzie?, zgodnie z niderlandzkim uk?adem zbiorowym pracy
  • Agencja Worktrans ma du?e do?wiadczenie w zakresie wspó?pracy z kierowcami z Twojego kraju

Wat verwachten wij van jou?

Nasze wymagania:

  • Masz prawo jazdy kat. C+E, kod 95 oraz przepustk? kierowcy.
  • Jeste? osob? reprezentacyjn? i znasz przynajmniej troch? j?zyk angielski;
  • Jeste? osob? zmotywowan?.

Solliciteren?

Spreekt deze vacature jou aan? Solliciteer dan direct op deze functie. Indien je vragen hebt neem dan even contact met ons op.

Solliciteer direct